Kabelstickan - hjälper dig att välja rätt varje gång

Med hjälp av Kabelstickan kan du snabbt göra en första grov beräkning av kabeldimensionen direkt hos kund. Du kan dessutom snabbt visa att det kan löna sig att dimensionera med en grövre ledararea genom att använda den inbyggda funktionen ECO Advisor. Allt du behöver göra är att ställa in sträckan som kabeln ska förläggas, anläggningens nyttjandegrad samt aktuellt avtalspris per kWh. Den årliga besparingen ställer du sedan i relation till inköpskostnaden för den grövre kabeln för att räkna ut hur snabbt investeringen betalar sig. Ett smidigt sätt att välja rätt väg, varje gång.


Vill du snabbt komma åt Kabelstickan från din telefon eller läsplatta?

Då kan kan du spara ner en genväg som lägger sig som en ”app” på din hemskärm. Börja med att, via webbläsaren i din smartphone eller läsplatta, gå in på följande sida: http://kabelstickan.draka.se/. Spara sedan genvägen (det varierar lite hur man gör beroende på vilket operativsystem du har).


===


Resultatet från Kabelstickan ersätter ej gängse dimensionsberäkningen enligt bl.a. SS 424 36 00 och SS 424 14 24 och tar heller ej hänsyn till om utlösningsvillkoret är uppfyllt. Observera att elinstallatören alltid har det fulla ansvaret för att rätt dimensionering utförs. Rätt till ändringar förbehålls.


© Draka Kabel Sverige AB