Kabelstickan - hjälper dig att välja rätt varje gång

Kabeldata

Vald ledarea: 300mm²

Vald kategori: Två rännor, Glest

Vald kabel: 12-24 kV

Vald förläggning: Luft

E-nummer Benämning Kabeltyp