Kabelstickan - hjälper dig att välja rätt varje gång

Kabeldata

Vald ledarea: 240mm²

Vald kategori: Två stegar, Glest

Vald kabel: 1 kV Kraftkabel (90°)

Vald förläggning: E-förläggning (öppen förläggning)

E-nummer Benämning Kabeltyp
000457X AXQJ Pure 3x240/72 Aluminium
000467X AXQJ Pure 4x240/72 Aluminium
005839x AXQJ Pure 4x240/146 FULLS Aluminium
005886X FXQJ-EMC Pure 3x240 FV/120 Koppar
005899X FXQJ-EMC Pure 4x240 FV/120 Koppar
008003X AXQJ-RMF Pure 3x240/35 12kV Aluminium
008007X AXQJ-RMF Pure 3x240/35 24kV Aluminium
008015X AXQJ-TT Pure 1x240/35 24kV Aluminium
008015X AXQJ-TT Pure 1x240/35 24kV Aluminium